Witamy na oficjalnej stronie

Polskiej Szkoły Sobotniej w Carlisle

Get Adobe Flash player

O PSS w Carlisle

 

 

Polska Szkoła Sobotnia  w Carlisle jest szkołą prowadzoną przez wolontariuszy. Posyłanie do niej dzieci jest dobrowolne, a zajęcia prowadzone przez szkołę są zajęciami dodatkowymi, które uzupełniają wiedzę dziecka w zakresie przedmiotów ojczystych.  Każde dziecko uczęszczające do szkoły musi być zarejestrowane, a rodzice muszą zaakceptować obowiązujący regulamin i zasady jakimi placówka kieruje się w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Rodzice są także zobowiązani do uiszczania opłat za szkołę, których wysokość i termin zapłaty uchwala Zarząd Stowarzyszenia Vistula w porozumieniu z Radą Rodziców.

 

Szkoła - instytucja niezależna

Polska Szkoła Sobotnia w Carlisle rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2012 roku. W Wielkiej Brytanii istnieje obecnie ponad 100 polskich szkół sobotnich, w których dzieci mogą uczyć się języka polskiego. Polskie szkoły w Wielkiej Brytanii są instytucjami niezależnymi, nie podlegają żadnej organizacji rządowej, nie są też przez nikogo finansowane. Patronat nad nimi sprawuje Polska Macierz Szkolna z siedzibą w Londynie.  Więcej informacji na temat Polskiej Macierzy Szkolnej na stronie www.polskamacierz.org

 

Czego dzieci uczą się w naszej szkole?

Polska Szkoła Sobotnia w Carlisle jest szkołą przedmiotów ojczystych, co oznacza, że dzieci uczą się języka polskiego, historii i geografii Polski. Język polski jest przedmiotem dominującym.

 

Jak szkoła pozyskuje środki finansowe?

Szkoły polskie na terenie Wielkiej Brytanii nie są finansowane przez żadne instytucje i organizacje. Wszystkie środki szkoła musi zdobyć sama. Za naukę dzieci płacą rodzice. By jednak koszty te nie były zbyt duże, staramy się o dotacje od różnych firm. Być może znajdzie się więcej osób, które mogłyby nam pomóc w jakikolwiek sposób. Szkoła potrzebuje nie tylko pieniędzy, ale także pomocy naukowych, książek do szkolnej biblioteki, zabawek dla milusińskich.

 

Kronika szkoły

Szkoła posiada kronikę, w której zapisywane są wszystkie istotne dla szkoły wydarzenia. Dodatkowo znajdują się tam zdjęcia ze szkolnych uroczystości.

 

Zajęcia w szkole

 

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godz. 9.00 - 12.00 z uwzględnieniem angielskiego systemu nauki tj. przerw jakie w tamtejszych szkołach występują.

Copyright © 2012 - 2018. All rights reserved.